Kontakt/aktörer

Kontakter för sidan cirkularekonomi.se och nätverket Cirkulärande

Länk till anmälan och nyhetsbrev

Kontakt, allmänna frågor: info@cirkularekonomi.se

Samordnare av nätverket: Ekopedagogiska föreningen, info@ekopedagogik.se

Kontakt, forskarnätverk för stark cirkularitet: martin.hultman@chalmers.se

Ansvarig för sidan: Medskaparna, info@medskaparna.se. Valbonne Accounting, www.valbonne.se

Aktörer för en ”stark” cirkulär omställning

Här kommer inom kort ytterligare information om aktörer som i tanke och handling utforskar en cirkulär omställning för fred med jorden, i enlighet med grundprinciperna för Nätverket Cirkulärande som står för en ”stark” och kretsloppsbaserad cirkularitet.

Nedanstående organisationer och företag medverkade på webbinariet ”Cirkulära framtider i fred med jorden” där sidan cirkularekonomi.se lanserades.

Organisationer
ByAkademin, https://www.facebook.com/byakademin
Ekopedagogiska föreningen, www.ekopedagogik.se
Fältbiologerna, www.faltbiologerna.se
Medveten konsumtion, www.medvetenkonsumtion.se
Omställningsnätverket, www.omstallning.net

Företag
Ekobanken, www.ekobanken.se
IsoTimber, www.isotimber.se
JAK medlemsbank, www.jak.se
Medskaparna – lärande för hållbarhet, www.medskaparna.se
Mikrofonden. www.mikrofonden.se
Stenbackens boende- och arbetskooperativ, www.stenbackensboende.se
Valbonne Accounting, www.valbonne.se

Andra nätverk
Cradlenet ”Sveriges cirkulära hotspot”, www.cradlenet.se
www.klimatalliansen.se
www.radikaliseraklimatpolitiken.nu