Rörelser

”Löfvens nya cirkulära strategi sviker oss unga”

Regeringens nya strategi för cirkulär ekonomi tar små steg i rätt riktning, men bristen på konkreta, bindande krav innebär ett svek mot klimatet och vår framtid. Därför kräver vi unga att regeringen ska komplettera strategin med kraftfulla åtgärder för minskad nyproduktion och ökad återvinning, skriver Fältbiologerna. […]

Rörelser

Mångfald ett val varje dag! Del 1

Vårt industrimoderna samhälle knakar i fogarna. Klimatkris, extremväder, förlust av arter och ekosystem, upprustning, demokratikriser, orättvisor och rasism speglar en rovdrift som i många avseenden kan spåras tillbaka till en bristande förståelse för skörheten i vår planets mångfaldiga och komplexa samspel. Idag är mångfald i alla bemärkelser hotad, förutsättningen för liv. […]

Rörelser

Mångfald ett val varje dag! Del 2

I den framväxande och alltmer medvetna byarörelsen på landsbygden finns hoppfulla svar på dagens hållbarhets- och mångfaldskriser. I mötet med miljörörelsen och sociala rättviserörelsen kan hoppet växa till handling i en bred “glokal” mångfaldsrörelse – en verklig omställningsrörelse med lokala lösningar på globala kriser och tydliga ställningstaganden för mångfald, inkludering och rättvisa. […]