Blogginlägg

Det våras för ekologiska maskuliniteter 

Ett samtal om hur gamla fossila maskuliniteter behöver komposteras och ge näring till en framväxande omsorg. För att förverkliga en livgivande ekonomi grundad på stark cirkularitet behöver vi utforska de västerländska mansnormer som drivit på skövlingen av jorden och världen. Insikten att vi håller på att rasera fundamentet och livsväven för den mänskliga civilisationen sprider sig också bland män. […]

Rörelser

Mångfald ett val varje dag! Del 2

I den framväxande och alltmer medvetna byarörelsen på landsbygden finns hoppfulla svar på dagens hållbarhets- och mångfaldskriser. I mötet med miljörörelsen och sociala rättviserörelsen kan hoppet växa till handling i en bred “glokal” mångfaldsrörelse – en verklig omställningsrörelse med lokala lösningar på globala kriser och tydliga ställningstaganden för mångfald, inkludering och rättvisa. […]

Rörelser

Mångfald ett val varje dag! Del 1

Vårt industrimoderna samhälle knakar i fogarna. Klimatkris, extremväder, förlust av arter och ekosystem, upprustning, demokratikriser, orättvisor och rasism speglar en rovdrift som i många avseenden kan spåras tillbaka till en bristande förståelse för skörheten i vår planets mångfaldiga och komplexa samspel. Idag är mångfald i alla bemärkelser hotad, förutsättningen för liv. […]