Rörelser

Mångfald ett val varje dag! Del 2

I den framväxande och alltmer medvetna byarörelsen på landsbygden finns hoppfulla svar på dagens hållbarhets- och mångfaldskriser. I mötet med miljörörelsen och sociala rättviserörelsen kan hoppet växa till handling i en bred “glokal” mångfaldsrörelse – en verklig omställningsrörelse med lokala lösningar på globala kriser och tydliga ställningstaganden för mångfald, inkludering och rättvisa. […]

Rörelser

Mångfald ett val varje dag! Del 1

Vårt industrimoderna samhälle knakar i fogarna. Klimatkris, extremväder, förlust av arter och ekosystem, upprustning, demokratikriser, orättvisor och rasism speglar en rovdrift som i många avseenden kan spåras tillbaka till en bristande förståelse för skörheten i vår planets mångfaldiga och komplexa samspel. Idag är mångfald i alla bemärkelser hotad, förutsättningen för liv. […]