Ekoguiden – en guide till eko, reko och cirkulärt

Vi vill leva mer hållbart, men samtidigt är det svårt att veta om och på vilka sätt vi kan göra skillnad. Denna osäkerhet skapas framför allt av bristen på pålitlig information.

Ekoguiden är en oberoende och granskande guide till Sveriges mest dedikerade ekoprenörer med ett medvetet utbud av produkter och tjänster.

Ekoprenörskap handlar om människor som startar upp verksamheter med målet att lösa miljöproblem. Gemensamt delar verksamheterna i guiden ett starkt miljöintresse, resurshushållningstänkande och ett jordcentrerat synsätt som de har satt i centrum för sin affärsidé. De är lokala inspiratörer, föregångare och eldsjälar som ihärdigt kämpar på i bruset av ohållbara aktörer.

Guiden finns till för den som redan är eller strävar efter att bli en cirkulent och underlättar för alla som vill göra mer medvetna val i sin vardag. Ekoguiden bygger på lokalt förankrat medborgarengagemang och drivs av ideella krafter som kartlägger och recenserar verksamheterna. Föreningen Medveten Konsumtion erbjuder tjänsten Ekoguiden.

Vi vill med Ekoguiden bidra till en kulturell utveckling där hållbara livsstilar, normer och beteendeförändringar görs enklare och mer tillgängliga. Samtidigt som vi lyfter cirkulära och medvetna verksamheter erbjuds verksamheterna processer för att utbilda sig vidare och arbeta med förändringar.