Stenbacken – prisvinnande socialt företag med grön profil

Stenbackens boende- och arbetskooperativ är ett arbetsintegrerat socialt företag i Söderhamn, som kombinerar socialt entreprenörskap med ekoprenörskap. Den initiala idén var att hjälpa människor i samhällets utkanter att få tak över huvudet. Idag är företagets vision att hjälpa människor från utanförskap till medborgarskap, där boendet fortfarande utgör huvudverksamheten. Samtidigt är Stenbacken engagerad i såväl sopsortering, ekologisk mat och odling.

Andreas Helgesson är tidigare verksamhetschef och fortfarande engagerad i verksamheten. Han berättar:

– 44 lägenheter hyrs ut till människor som annars har svårt att få en bostad av olika anledningar. I lägenheterna bor ett hundratal personer. I verksamheten har också fler tjänster utvecklats. Företaget gör och kör ut fruktkorgar till kommunen efter en vunnen upphandling samt gör lunchmat till en förskola och en daglig verksamhet. Allt med målsättningen att så mycket som möjligt ska vara ekologiskt och/eller närodlat.

Stenbacken har också en smart lösning för källsortering till företag och privatpersoner. För en månadskostnad så får man tillgång till sopkärlet ”Green orange” som har smarta insatser som gör källsorteringen enkel. Stenbackens personal tömmer kärlet varje månad. Nyligen har också Stenbacken trädgård startats. Genom odling och naturnära upplevelser erbjuds meningsfulla sysselsättningsplatser och potentiella arbetstillfällen för personer som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten följer årstiderna och kommer vara inriktad på allt från förädling, planering och reparation på vintern, trädgårdsarbete på våren/sommaren, till mustning av äpplen på hösten.

Idag är nio personer anställda och några arbetstränar på Stenbacken. En av de anställda är Leo Räisänen. Han har arbetat inom idrotten och på idrottsplatser men med en hel del trassel på vägen. Ångest och oro ledde till självmedicinering av alkohol och antidepressiv medicin. Arbetslös, utan körkort och med en skilsmässa i bagaget kom Leo till slut från Stockholm till Söderhamn där han hittade ett lugn.

På Stenbacken fick han göra samhällstjänst en månad, sedan fick han arbetsträna för att därefter bli anställd. Leos arbetsuppgifter på Stenbacken är i huvudsak att köra ut fruktkorgar och sköta tömningen av ”Green orange”-kärlen, men han rycker också in där det behövs.

Andreas Helgesson:

– För oss är det en naturlig strävan att alla ska kunna bidra med 100% av sin egen förmåga. Det innebär att något som tar en timme för någon att göra kanske tar två för någon annan, och det är okej! Det handlar både om vilken mängd arbete och vilken typ av arbetsuppgifter en person har.

Stenbackens målsättning är att sträva efter samhällsnytta i allt som görs. 2019 kom vi ett kvitto när företaget vann priset som årets arbetsintegrerade sociala företag.