VÄLKOMMEN!

Här syns aktörer från olika sektorer som i tanke och handling utforskar cirkulära och livgivande samhällen, organisationer och ekonomier - en cirkulär kultur byggd på en "stark" och kretsloppsbaserad cirkularitet. Den innebär ett paradigmskifte från en människocentrerad till en jordcentrerad ekonomi. Sidan är hem för nätverket Cirkulärande för fred med jorden, som främjar lärande för cirkularitet.

En stark cirkularitet innebär att ekonomiska mål underordnas mål om ekologisk hållbarhet och social tillit, inom planetens gränser och ekosystemens kretslopp. Cirkulärande ställer frågor som: Hur kan cirkulär ekonomi vara en praktik och ett synsätt som stödjer fredliga och rättighetsbaserade relationer till jorden och mellan människor - en hållbar fredskultur? Vad innebär ett gemensamt hushållande som stärker samverkan snarare än konkurrens, där medborgaren inte bara är konsument utan medskapare?

Sidan och nätverket belyser brister i rådande cirkulära tänkande med bland annat ensidigt fokus på marknad, teknik och storindustri, liksom bristande analys av energifrågor, genomförbarhet och sociala aspekter - en "svag" cirkularitet. Stark cirkularitet betonar även social rättvisa och inkludering, skala och lokalitet samt makt och inflytande. Den har mer uttalat fokus på systemförändring, visionen om kretsloppssamhället. Vilket kräver såväl tydligare politisk styrning som bredare delaktighet.

Välkommen till mångfaldsrörelsen för en cirkulär omställning! Ta nästa steg: Länk till anmälan och nyhetsbrev.

Senaste artiklarna

CIRKULÄRA FRAMTIDER, VÅR/SOMMAR 2023

Nyhetsbrev
Välkommen till vårens och sommarens nummer av Cirkulära framtider, där vi följer årstidernas kretslopp i våra teman. Nu är det tid för sådd och blomstring, med artiklar som sätter frön till en verkligt cirkulär livets [...]

När Ramsele och Edsele utropade sina rättigheter

Samhälle
Att erkänna rättigheter för såväl lokalsamhällen som ekosystem passar in i tänkandet bakom stark cirkularitet, där all ekonomisk verksamhet behöver underställas målen om ekologisk hälsa och social tillit – där aktieägarnas rätt till vinstmaximering underställs [...]
Blogginlägg

Det våras för ekologiska maskuliniteter 

Ett samtal om hur gamla fossila maskuliniteter behöver komposteras och ge näring till en framväxande omsorg. För att förverkliga en livgivande ekonomi grundad på stark cirkularitet behöver vi utforska de västerländska mansnormer som drivit på skövlingen [...]
Blogginlägg

Skogens skafferi genom årstiderna

Stark cirkularitet handlar för mig om cykler och om att vi som samhälle återigen behöver integrera oss i naturens kretslopp. En väg dit för mig har blivit skogsvandringar som ger mig möjlighet att följa årets [...]

Samhälle

Samhälle

När Ramsele och Edsele utropade sina rättigheter

Att erkänna rättigheter för såväl lokalsamhällen som ekosystem passar in i tänkandet bakom stark cirkularitet, där all ekonomisk verksamhet behöver underställas målen om ekologisk hälsa och social tillit – där aktieägarnas rätt till vinstmaximering underställs allt levandes rätt till vinstmaximering. Denna visionära berättelse är utdrag ur boken ”Framtidens by : När lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra”. […]

Blogginlägg

Det våras för ekologiska maskuliniteter 

Ett samtal om hur gamla fossila maskuliniteter behöver komposteras och ge näring till en framväxande omsorg. För att förverkliga en livgivande ekonomi grundad på stark cirkularitet behöver vi utforska de västerländska mansnormer som drivit på skövlingen av jorden och världen. Insikten att vi håller på att rasera fundamentet och livsväven för den mänskliga civilisationen sprider sig också bland män. […]

Forskning

Blogginlägg

Det våras för ekologiska maskuliniteter 

Ett samtal om hur gamla fossila maskuliniteter behöver komposteras och ge näring till en framväxande omsorg. För att förverkliga en livgivande ekonomi grundad på stark cirkularitet behöver vi utforska de västerländska mansnormer som drivit på skövlingen av jorden och världen. Insikten att vi håller på att rasera fundamentet och livsväven för den mänskliga civilisationen sprider sig också bland män. […]

Forskning

Cirkulära matframtider: Hur kommer de att se ut?

Denna analys tar upp behovet av att en cirkulär ekonomi förankras i lokalsamhällenas kretslopp för att säkerställa framtidens livsmedelsförsörjning. Övergången till en cirkulär ekonomi kommer att kräva ett paradigmskifte från storskaligt industriellt jordbruk till ett decentraliserat nätverk av cirkulära livsmedelssystem. […]

Näringsliv

Blogginlägg

Från stock till stuga – till skog igen

En giftfri, organisk och komposterbar bostad. Med potential att överleva generation efter generation och dessutom bli vackrare med tiden. I en cirkulär ekonomi cirkulerar material. Vilken tur då att lerklinade väggar, laxknutar och sticktak har […]

Rörelser

Blogginlägg

Det våras för ekologiska maskuliniteter 

Ett samtal om hur gamla fossila maskuliniteter behöver komposteras och ge näring till en framväxande omsorg. För att förverkliga en livgivande ekonomi grundad på stark cirkularitet behöver vi utforska de västerländska mansnormer som drivit på skövlingen av jorden och världen. Insikten att vi håller på att rasera fundamentet och livsväven för den mänskliga civilisationen sprider sig också bland män. […]

Rörelser

Delandets ekonomi: Ett lokalt pilotprojekt

Utdrag ur boken ”Framtidens by : När lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra” (beställ nedan). En hållbar ekonomi behöver underställas platsens sociala och ekologiska förutsättningar. En verkligt cirkulär ekonomi som bygger på tillit och relationer. Som utgår från delande och samverkan snarare än konkurrenskraft. […]

Glad skrattande person i form av intervjuobjektet Sofia Martinell Funch
Rörelser

Intervju: Skogsjordbrukets cirkulära kraft

Intervju med Sofia Martinell Funch från föreningen Agroforestry Sweden. Kan skogsjordbruk vara ett hållbart och klimatsmart sätt att skaffa mat och bygga andra värden? Hur ger det en lätt ingång till jordbruk, skapar en regenerativ rörelse och bidrar till stark cirkularitet? […]

Medborgare

Blogginlägg

Skogens skafferi genom årstiderna

Stark cirkularitet handlar för mig om cykler och om att vi som samhälle återigen behöver integrera oss i naturens kretslopp. En väg dit för mig har blivit skogsvandringar som ger mig möjlighet att följa årets växlingar och lära mig vad som växer där under olika årstider. Inte minst ätliga växter. […]

Cirkulärande

Blogginlägg

Det våras för ekologiska maskuliniteter 

Ett samtal om hur gamla fossila maskuliniteter behöver komposteras och ge näring till en framväxande omsorg. För att förverkliga en livgivande ekonomi grundad på stark cirkularitet behöver vi utforska de västerländska mansnormer som drivit på skövlingen av jorden och världen. Insikten att vi håller på att rasera fundamentet och livsväven för den mänskliga civilisationen sprider sig också bland män. […]

Blogginlägg

Ekonomins förfall från Oikonomia till Krematistik

Cirkularekonomi.se publicerar blogginlägg från Marianne Påsse, författare, medlem i JAK-bankens etiska råd och mångårig utforskare av penningsystem. Hon vill inspirera till handling för att flytta makten över penningskapandet från privata, vinstdrivande affärsbanker till medborgarna – […]

Blogginlägg

Penningsystemet skapar en spelekonomi

Cirkularekonomi.se publicerar blogginlägg från Marianne Påsse, författare, medlem i JAK-bankens etiska råd och mångårig utforskare av penningsystem. Hon vill inspirera till handling för att flytta makten över penningskapandet från privata, vinstdrivande affärsbanker till medborgarna – […]

DELTA I NÄTVERKET

Foto: Janina Östling

Delar du och/eller din organisation samma värderingar som nätverket Cirkulärande för fred med jorden? Då finns många steg för handling som kan tas genom denna sida.

Nedan återges artiklar med tydliga möjligheter för organisationer och medborgare att lära och agera för cirkulär omställning. Det går också att delta i nätverket på olika nivåer. 

Den mest grundläggande deltagarnivån innebär helt enkelt ett ställningstagande för att i tanke och handling utforska idén om en cirkulär fredskultur inom planetens gränser. 

Inspiration till aktion