• Cirkulärande samhällen
  Samhälle

  Visionen om cirkulärande samhällen

  Hur kan myndigheter och samhällen skapa förutsättningar för alla sektorer att mötas och lära i en mångfaldig dialog för cirkulär omställning? […]
 • Forskning

  Forskarnas manifest för cirkulära framtider

  Forskare bidrar med kritiska och konstruktiva perspektiv för att möjliggöra en praktisk tillämpning av cirkulär ekonomi. Detta manifest från forskningsprojektet ”Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi” sammanfattar de slutsatser som [...]
 • Cirkulärande

  Cirkulärande för systemskifte

  Hur lär vi oss cirkulär resurshushållning som härmar naturens levande system, istället för att sätta mål om BNP-tillväxt och betyg för konkurrenskraft? […]

VÄLKOMMEN!

Här syns aktörer från olika sektorer som i tanke och handling utforskar cirkulära och livgivande samhällen, organisationer och ekonomier - en cirkulär kultur byggd på en "stark" och kretsloppsbaserad cirkularitet. Den innebär ett paradigmskifte från en människocentrerad till en jordcentrerad ekonomi. Sidan är hem för nätverket Cirkulärande för fred med jorden, som främjar lärande för cirkularitet.

En stark cirkularitet innebär att ekonomiska mål underordnas mål om ekologisk hållbarhet och social tillit, inom planetens gränser och ekosystemens kretslopp. Cirkulärande ställer frågor som: Hur kan cirkulär ekonomi vara en praktik och ett synsätt som stödjer fredliga och rättighetsbaserade relationer till jorden och mellan människor - en hållbar fredskultur? Vad innebär ett gemensamt hushållande som stärker samverkan snarare än konkurrens, där medborgaren inte bara är konsument utan medskapare?

Sidan och nätverket belyser brister i rådande cirkulära tänkande med bland annat ensidigt fokus på marknad, teknik och storindustri, liksom bristande analys av energifrågor, genomförbarhet och sociala aspekter - en "svag" cirkularitet. Stark cirkularitet betonar även social rättvisa och inkludering, skala och lokalitet samt makt och inflytande. Den har mer uttalat fokus på systemförändring, visionen om kretsloppssamhället. Vilket kräver såväl tydligare politisk styrning som bredare delaktighet.

Välkommen till mångfaldsrörelsen för en cirkulär omställning! Ta nästa steg: Länk till anmälan och nyhetsbrev.

Senaste artiklarna

Forskning

Forskarnas manifest för cirkulära framtider

Forskare bidrar med kritiska och konstruktiva perspektiv för att möjliggöra en praktisk tillämpning av cirkulär ekonomi. Detta manifest från forskningsprojektet ”Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi” sammanfattar de slutsatser som [...]

Samhälle

Samhälle

Socialt boende: Arkitektens cirkulära dröm

Socialt boende är en växande rörelse inom cirkulär ekonomi. Målen är bland annat att kombinera energi- och utrymmessmarta boendelösningar med hållbara gemenskaper och i många fall även odling. Här berättar arkitekten Petra Henriksson om sin dröm om flerfamiljsboende som tar hjälp av naturens lösningar för att möta framtidens behov. […]

Forskning

Forskning

CIRKULÄR EKONOMI INTE DEN UNIVERSALLÖSNING MÅNGA TROR

Cirkulär ekonomi har under senare år blivit en ledstjärna inom industri- och miljöpolitik. Men hur bra är det egentligen? Definitionen av en cirkulär ekonomi är oklar och saknar substans, menar en grupp forskare från Lunds universitet och KTH. Det riskerar bli en skenlösning om vi inte slutar tala om det som en universallösning på allehanda miljöproblem. […]

Forskning

En översikt av cirkulära idéer: Att navigera genom de olika visionerna av ett omtvistat paradigm

Formerna för genomförandet av en cirkulär ekonomi är fortfarande oklara, inkonsekventa och omtvistade. Olika sektorer artikulerar cirkulära diskurser som överensstämmer med deras egenintressen och som ofta inte går djupt nog i frågan. Hållbarhets-forskarna Calisto Friant, Vermeulen och Salomone syftar i denna forskningsartikel till att ge underlag för en mer inkluderande och omfattande diskussion i ämnet. […]

Forskning

Forskarnas manifest för cirkulära framtider

Forskare bidrar med kritiska och konstruktiva perspektiv för att möjliggöra en praktisk tillämpning av cirkulär ekonomi. Detta manifest från forskningsprojektet ”Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi” sammanfattar de slutsatser som projektets fallstudier och dialogprocess gav upphov till. […]

Näringsliv

Näringsliv

Vad är god bank- och finansetik i en cirkulär ekonomi?

Bank och finans spelar en nyckelroll för en cirkulär och hållbar omställning. Omställningen till hållbara och kretsloppsbaserade samhällen behöver finansieras. Men vilken sorts banketik är verkligt cirkulär? Allt fler kritiker menar att själva grunden i privata, vinstdrivande affärsbanker behöver ändras. […]

Rörelser

Rörelser

”Löfvens nya cirkulära strategi sviker oss unga”

Regeringens nya strategi för cirkulär ekonomi tar små steg i rätt riktning, men bristen på konkreta, bindande krav innebär ett svek mot klimatet och vår framtid. Därför kräver vi unga att regeringen ska komplettera strategin med kraftfulla åtgärder för minskad nyproduktion och ökad återvinning, skriver Fältbiologerna. […]

Medborgare

Cirkulärande

Blogginlägg

Ekonomins förfall från Oikonomia till Krematistik

Cirkularekonomi.se publicerar blogginlägg från Marianne Påsse, författare, medlem i JAK-bankens etiska råd och mångårig utforskare av penningsystem. Hon vill inspirera till handling för att flytta makten över penningskapandet från privata, vinstdrivande affärsbanker till medborgarna – […]

Blogginlägg

Penningsystemet skapar en spelekonomi

Cirkularekonomi.se publicerar blogginlägg från Marianne Påsse, författare, medlem i JAK-bankens etiska råd och mångårig utforskare av penningsystem. Hon vill inspirera till handling för att flytta makten över penningskapandet från privata, vinstdrivande affärsbanker till medborgarna – […]

DELTA I NÄTVERKET

Foto: Janina Östling

Delar du och/eller din organisation samma värderingar som nätverket Cirkulärande för fred med jorden? Då finns många steg för handling som kan tas genom denna sida.

Nedan återges artiklar med tydliga möjligheter för organisationer och medborgare att lära och agera för cirkulär omställning. Det går också att delta i nätverket på olika nivåer. 

Den mest grundläggande deltagarnivån innebär helt enkelt ett ställningstagande för att i tanke och handling utforska idén om en cirkulär fredskultur inom planetens gränser.