UTBILDNINGAR FÖR ORGANISATIONER & GRUPPER

Mångfald

(Skrolla nedåt för aktuella utbildningar)

Delta i det cirkulära utforskandet!

Genom att lära och växa som cirkulärande organisationer, personalgrupper och medborgargrupper kan vi tillsammans möta vår tids utmaningar och möjligheter. Det behövs en gemensam utforskning som äger rum genom både samtal, reflektion och handling. Under rubriken “Ta ett steg” presenteras utbildningar, seminarier, kalendarium, blogginlägg, nyhetsbrev och andra möjligheter för att lära mer och delta i mångfaldsrörelsen för en cirkulär omställning, såväl professionellt som ideellt.

Efterhand kommer vi här att lägga upp:

  • Utbildningar: för organisationer, lokalsamhällen och medborgare.
  • Seminarier: Inklusive ett årligt webbinarium med nätverket Cirkulärande. 
  • Kalendarium: Här återfinns små och stora möjligheter till engagemang.
  • Blogginlägg: Med krönikörer som delar nätverkets värderingar om mångfald. 
  • Nyhetsbrev/delta i nätverket: Ta del av kvartalsbrev och engagera dig mer.

Formella och icke-formella utbildningar

Möjligheten till cirkulärande erbjuds idag i en del formella utbildningar, men också i icke-formell bildning, vägledning och folkbildning genom bland annat omställningsrörelsen, studieförbund, folkhögskolor och utbildningsföretag. Lärandet ger möjlighet att reflektera över kollektiva och individuella förhållningssätt i syfte att korrigera dagens produktions- och konsumtionsmönster, stoppa ohållbara verksamheter och ändra riktning. Genom att lära oss bygga en hållbar, cirkulär kultur kan vi förverkliga visionen om livgivande samhällen och ekonomier baserade på en ”stark” cirkularitet.

Cirkulärande organisationer, grupper och medborgare kan svara an på vår tids utmaningar genom att stärka sin förmåga till resiliens eller motståndskraft. Denna liknar ekosystemens förmåga att svara an på förändringar med bibehållen livskraft, i dynamisk balans med omgivningen. Idag har balansen rubbats av den linjära, industrimoderna produktionen och konsumtionen. Globalt märker vi effekterna i en klimatkris med risk för så kallade tipping points, inklusive skenande temperaturhöjningar. 

Foto: Carina Johnson

Att bygga lärgemenskaper och trygga lärmiljöer

Lärande för cirkularitet är en nyckel till att vända trenden. Lärandet behöver vara kollektivt då vi inte kan hantera utmaningarna enbart som individer, med ett individualistiskt tänkande. Vi behöver bygga lärgemenskaper och trygga lärmiljöer där vi tillsammans kan ställa de svåra frågorna, ifrågasätta tidigare antaganden och pröva nya tillvägagångssätt – provtänka, provsäga, provgöra och prov-vara. Då kan vi lära oss att påverka i smått och stort.

Kurser, utbildningar och seminarier på dessa sidor handlar inte bara om att se över befintliga strukturer och processer, utan också om att förändra tänkandet, världsbilden eller kulturen som driver på våra planetförstörande beteenden. Det är utbildningar som stärker oss som medskapare av hållbara fredskulturer i våra närmaste livsmiljöer, men också ger kraft att växa som förändringsagenter som påverkar samhällets övergripande mål, lagar och inriktning. En gemensam vision är kretsloppssamhället där allt liv har rättigheter.

Aktuella utbildningar

Vägen till cirkulärande – att bygga hållbar organisationskultur
För cirkulärande organisationer och företag.
Arrangör: Medskaparna – lärande för hållbarhet
Kontakt: info@medskaparna.se

Utbildningar i cirkulär konsumtion, Cirkulära listan mm
För cirkulenter och ekoprenörer.
Arrangör: föreningen Medveten konsumtion
Kontakt: info@medvetenkonsumtion.se

Framtidens by – bredbandsbullerbyar
Ettårig fhs-kurs i att bygga hållbara och cirkulära lokalsamhällen.
Arrangör: Karlskoga folkhögskola, Ekopedagogiska föreningen, Omställningsnätverket
Kontakt: info@ekopedagogik.se

Ekopedagogik – att skapa fred med jorden
Ettårig fhs-kurs i att möjliggöra en cirkulärande kultur (halvtid, distans).
Arrangör: Karlskoga folkhögskola, Ekopedagogiska föreningen, ByAkademin
Kontakt: info@ekopedagogik.se

www.omstallningsnatverket.se
Kurser i omställning med lokala svar på globala kriser.