Skogens skafferi genom årstiderna

Bäcken ger liv till skogens skafferi.

Stark cirkularitet handlar för mig om cykler och om att vi som samhälle återigen behöver integrera oss i naturens kretslopp. En väg dit för mig har blivit skogsvandringar som ger mig möjlighet att följa årets växlingar och lära mig vad som växer där under olika årstider. Inte minst ätliga växter.

Kunskapen om allt det härliga som naturen erbjuder har historiskt sett gått i arv från generation till generation, men denna cykel verkar ha brutits under de senaste generationerna, i alla fall för mig. Jag har föräldrar med utländsk bakgrund som inte känner till den nordiska faunan så det kanske inte är så konstigt att jag inte lärt mig något, men det har även varit svårt att finna den här kunskapen via andra lärare och mentorer då det ibland känns som att inte ens de vet. 

Kanske handlar det om att vi i den urbana kulturen har gått vilse när vi förlorat anknytningen till skogarna och markerna. Jag har själv bara levt i städer, både i mitt forna hemland och nu i Sverige. När vi förlorat kontakten med naturen runt oss har vi utvecklat en linjär ekonomi, där vi i den ena änden tar markernas resurser och i den andra dumpar tillbaka dem som sopor. Som ekonom behöver jag skola om mig själv i ett cirkulärt tänkande. Skogen är min lärare. Då gäller det att hitta skogar som inte blivit kalhuggna och gjorts om till plantager, utan där ekosystemen finns kvar med det komplexa mikrolivet och undervegetationen.

För några år sedan hittade jag en hemsida, skogsskafferiet.se som har fungerat som min växtbibel. Det är min guide som ger inspiration till att ta vara på alla härligheter. Bl.a. har jag lärt mig att använda vilda ätliga växter som ofta anses vara ogräs. Sådan kunskap bör bevaras och hållas levande så att man kan ta vara på mer av det naturen ger i överflöd istället för att köpa och konsumera saker som har stor klimatpåverkan. Och med tanke på att matpriserna bara ökar utan någon stabilisering i sikte så är en sådan kunskap väldigt passande idag och framöver. Om du exempelvis är student och har svårt att ha råd med dyra friskvårdsprodukter från naturapoteken så är den här sidan också helt rätt för dig.

Rik året om – på mat, tillit och skogsbad

Naturen har ett skafferi i princip under hela året med undantag för december då det är som knappast. Men har man tagit tillvara det som finns i överflöd under vår och sommar – exempelvis nässla, maskros, hallonblad – så räcker det gott till att göra härliga teer och soppor även under de kallare månaderna. Att torka dessa, förvara dem i rena glasburkar eller metallburkar och sedan använda dem som teer och på andra sätt, är dessutom ett fantastiskt sätt att öka livslängden, bevara näring och funktioner. Samtidigt slipper man vara beroende av en stor plats eller att elen alltid fungerar. Man behöver alltså inte bunkra mat i konserver när naturen är ett enda stort skafferi som hela tiden regenererar sig självt. Det är rikedom!

Att utveckla ett tillitsfullt förhållningssätt och en djupare relation med naturen – en ekologisk känslighet – är sunt på många sätt. Inte minst kommer vi värna mer om naturen än vad vi gör idag där det verkar som att vi tror att vi är oberoende av naturen och att den bara är en börda som behöver bekämpas för att hållas i schack. Ur ett hållbarhetsperspektiv så är det av ytterst vikt att vi lär oss att ta vara på vår omgivning istället för att importera grönsaker och frukter från andra delar av världen som har brist på vatten och jord. Inte minst för att vi behöver minska beroendet av långa transporter i det postfossila samhället. 

Vidare har denna utforskning gett mig inspiration till att komma ut mer för att bara ströva i naturen. Det är bra träning men ett så kallat ”skogsbad” ger även mängder av syre till hjärnan vilket gör att man orkar mer med annat i vardagen, speciellt om man har ett stillasittande jobb. Allt detta har berikat mitt liv och fördjupat känslan av mening. Så nu är det dags att ta vara på resten av naturen, att leva med den istället för mot den! Gå ut och plocka i skogsskafferiet och få dig träning och frisk luft på köpet.

Någon som likt jag är uppvuxen i en urban kultur skulle kunna tolka denna artikel som väldigt extrem. Vissa skulle säkert påstå att det jag skriver är likvärdigt med att inte tillåta ”mänsklig utveckling”, att det skulle vara att gå tillbaka till en tid när vi levde som jägare och samlare och att det vore oönskat och omöjligt. För mig handlar det om balans, att ta vara på saker i vår omgivning samtidigt som vi förvaltar naturen och tar hand om den. Det är också viktigt att en sådan omsorg kan leda till att vi värnar om saker som vi alla behöver och bör vara sparsamma med, som dricksvatten och bra odlingsjord. Stark cirkularitet börjar kanske i en skog nära dig. Det är marken som kan rädda oss, inte marknaden.

Om Rand Nezamaldin 4 Articles
Nationalekonom som verkar för ett mer rättvist samhälle där allt och alla kan leva ut sin fulla potential.