Forskning

Vägen mot förnekelse: klimatförändringar och nyliberalt tänkande i Sverige, 1988–2000

Denna artikel vill visa på att nyliberala och konservativa aktörer, finansierade av fossilindustrin, har identifierats som avgörande delar av en klimatförnekarrörelse sedan åtminstone 1980-talet. Författarna hävdar att det är mer än bara egenintressen som underblåser klimatförnekarrörelsen och att roten kan finnas i ekonomiska och politiska tankestilar.  […]