CIRKULÄRA FRAMTIDER, KVARTAL 3 2022

Foto:  Maja Lindström Kling

AGROFORESTRY – FRAMTIDENS JORDBRUK?

I den här artikel beskrivs kretsloppsbaserade sätt att bruka skogen och jorden. Den ger många ledtrådar för att utveckla cirkulära kulturer, samhällen och ekonomier utifrån stark cirkularitet präglad av samverkan med snarare än kontroll över ekosystemen. Ett exempel är agroforestry som i detta ljus blir ett exempel på verkligt cirkulär ekonomi.

MÅNGFALD ETT VAL VARJE DAG! Del 2 

I den framväxande och alltmer medvetna byarörelsen på landsbygden finns hoppfulla svar på dagens hållbarhets- och mångfaldskriser. I mötet med miljörörelsen och sociala rättviserörelsen kan hoppet växa till handling i en bred “glokal” mångfaldsrörelse – en verklig omställningsrörelse med lokala lösningar på globala kriser och tydliga ställningstaganden för mångfald, inkludering och rättvisa.


SENASTE BLOGGINLÄGGEN

Cirkularekonomi.se publicerar blogginlägg från Marianne Påsse, författare, medlem i JAK-bankens etiska råd och mångårig utforskare av penningsystem. Hon vill inspirera till handling för att flytta makten över penningskapandet från privata, vinstdrivande affärsbanker till medborgarna – folket. Stark cirkularitet handlar även om makt och behovet att demokratisera ekonomin. Här är det andra inlägget: Ekonomins förfall från Oikonomia till Krematistik.


FORSKNING OM STARK CIRKULARITET!

På hemsidan återges flera artiklar om cirkularitet från forskare som bidrar med kritiska och konstruktiva perspektiv. Nedan hittar du ett av dem som handlar om cirkulär livsmedelsförsörjning.

CIRKULÄRA MATFRAMTIDER: HUR KOMMER DE ATT SE UT?

Denna analys tar upp behovet av att en cirkulär ekonomi förankras i lokalsamhällenas kretslopp för att säkerställa framtidens livsmedelsförsörjning. Övergången till en cirkulär ekonomi kommer att kräva ett paradigmskifte från storskaligt industriellt jordbruk till ett decentraliserat nätverk av cirkulära livsmedelssystem. Klicka här för en sammanfattning samt möjlighet att länka vidare till hela artikeln.

Här kan du ta del av all forskning som har lagts upp hittills.


DELTA I CIRKULÄRANDET!

Ett viktigt steg i att öka kunskap och delaktighet mot en stark cirkularitet är redan taget i och med att du engagerat dig för visionen och gett andra samma möjlighet. På hemsidan cirkularekonomi.se går det att ställa sig bakom visionen om stark cirkularitet genom att signera ett ”löfte till jorden”. Där hittar du också utbildningar som ger dig eller din organisation/företag möjlighet att lära mer om att exempelvis påverka som “cirkulent” (snarare än konsument) genom medveten konsumtion, utforska hållbara lokalsamhällen genom folkhögskolekursen Framtidens by eller bygga en cirkulärande organisation.

Hör av dig om du vill att din organisation ska synas på sidan med sin verksamhet, utbildningar och liknande, eller om du vill bidra med texter och andra insatser!


Skicka gärna vidare till personer i ditt nätverk som du tror kan inspireras av brevet!


BAKGRUND: VAD ÄR CIRKULAREKONOMI.SE?

Sidan är till för alla som vill utforska och medskapa en cirkulär omställning som på riktigt förverkligar visionen om kretsloppssamhället. Dagens cirkulära ekonomi har haft alltför stort fokus på svar som inte vänt utvecklingen på 30 år: Marknadslösningar, tekniska innovationer och grön konsumtion – en svag cirkularitet som ofta visat sig förstärka problemen. Idag behövs en stark cirkularitet där ekonomisk tillväxt underställs mål om ekologisk hållbarhet och social tillit. Läs mer om cirkularekonomi.se.

Vill du få framtida nyhetsbrev och delta i nätverket? Klicka på denna Länk till anmälan.


Copyright © 2022 | NÄTVERKET FÖR CIRKULÄRANDE
Ekopedagogiska Föreningen

Redaktion:

Nikolas Berg, Rand Nezamaldin, Therese Palm Amiri, Mårten Laurell Thorslund


Om Rand Nezamaldin 4 Articles
Nationalekonom som verkar för ett mer rättvist samhälle där allt och alla kan leva ut sin fulla potential.