Framtidens konsument är en cirkulent

Vad är en cirkulent? Det är något som föreningen Medveten Konsumtion utforskar, i ett försök att radikalisera synen på medborgare så att den betonar förmågan till ett aktivt medskapande snarare än ett passivt konsumerande.

Föreningen anser helt enkelt att ordet “konsument” är passé. Det nya ordet “cirkulent” – framtidens konsument lanserades i mars 2020 då det även kom med på nyordslistan. Det räcker inte längre att vara hållbara konsumenter för att möta klimatutmaningarna, vi måste bli cirkulenter!

En cirkulent är en person som har ett tankesätt och en livsstil där det alltid finns en långsiktig och kvalitativ tanke vid behovet av en ny sak/ett nytt inköp. En cirkulent anser sig vara en användare och inte en ägare av en saks livscykel. Ambitionen är att optimera användandet av saken under dess livstid.

Cirkulenten hyr i första hand produkter vid behov, köper återbrukade varor och lagar det som är trasigt. Det primära beteendet är att låna, byta, hyra, laga och återbruka istället för att alltid köpa nytt. Vid införskaffandet av något nyproducerat har cirkulenten ett generationsperspektiv och tänker främst på produktens livslängd, möjlighet till rekonsumtion och materialval. Cirkulenten ser behov och funktion framför begär.

 
Konsument vs. Cirkulent
 • Ägare av prylar/  Användare av prylar
 • Mycket prylsvinn/ Inget prylsvinn
 • Högt klimatavtryck/ Lågt klimatavtryck
 • Värderar Kvantitet/ Värderar Kvalitet
 • Impulsköp/ Genomtänkta köp
 • Begärstyrd/ Behovstyrd
Så blir du en cirkulent

Dela med dig

 • Hjälps vi åt att göra våra prylar tillgängliga för andra, antingen genom försäljning eller genom uthyrning och utlåning, så ger vi våra medmänniskor bra alternativ till att köpa nytt.
 • Så rensa ut hemma och ge dina prylar en andra chans. Utgå från behovet! Behöver du en borrmaskin, eller behöver du ett hål borrat?

Ta hand om dina prylar

 • För att våra prylar ska hålla länge krävs det att vi tar hand om dem.
 • En pryl som har en lång livslängd kan fylla många människors behov och minskar behovet av att producera nya prylar.
 • Du äger inte en pryl – du tar hand om den åt nästa användare.

Reparera mera

 • Laga dina saker istället för att slänga och köpa nytt.
 • Regeringen har minskat momsen på reparationer, så det är nu billigare att reparera sina saker.

Välj kvalitet

 • Om du behöver köpa en ny pryl, köp en pryl av ordentlig kvalitet som är producerad på ett miljövänligt och etiskt sätt.
 • Gör prylen tillgänglig för andra, så att människor i din närhet kan dela den – istället för att köpa en till, likadan.

Köp inte nytt – återbruka

 • Överväg alternativ till att köpa nytt när du behöver något.
 • Har någon vän det jag behöver, finns det att hyra någonstans eller kan jag köpa det begagnat?
 • Det finns flera företag som jobbar med att upcycla och göra återbrukade prylar av material som annars skulle slängts.

Återvinn

 • Har du prylar som inte går att laga, sälja eller hyra ut? Återvinn dem!
 • En återvunnen pryl är mycket bättre än en pryl som ligger och samlar damm, eftersom nya prylar då kan produceras av återvunnet material.
 • Detta är det sista steget och något vi ska sträva efter först när en pryl inte längre går att återanvända eller laga längre.
Vill du lära dig hur du blir en cirkulent?
 • Gå vår digitala distanskurs Så blir du en cirkulent.
 • Bli medlem hos föreningen Medveten Konsumtion och få inspiration och fakta hur du blir en cirkulent.
 • Medveten Konsumtion har en digital inspirationsföreläsning om cirkulär ekonomi och hur du kan tänka för att bli en cirkulent. Vi erbjuder även skräddarsydda föreläsningar och utbildningar för ditt företag eller organisation.