Göteborg stöder delningsekonomi

Delningsekonomi handlar om att hyra, dela eller låna saker istället för att äga dem själv. Även olika möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker räknas in i fenomenet som har blivit ett sätt att ge medborgaren en mer aktiv och medskapande roll, bortom konsumtion. Göteborgs kommun har stöttat detta genom testbädden Sharing Cities.

Syftet har varit att utveckla och testa delningsekonomi som verktyg för att främja hållbara städer och de globala målen, med särskilt fokus på mål 11 och 12. Utöver Göteborg ingick Stockholm, Malmö och Umeå. Programmet har samordnats av en nationell nod vid Lunds universitet.

Omslagsbild: Nikolas Berg

Läs mer (PDF)