Social and ecological entrepreneurship in a circular economy: the need for understanding transitional agency

Beskrivning:

Denna artikel åskådliggör hur nedifrån-perspektiv och socialt och ekologiskt entreprenörskap kan bidra till en förändrad och mer realistisk syn på möjligheterna med cirkulär ekonomi. Hur kan mindre fokus på storskalig teknik och industri och ökat fokus på småskaliga förändringsagenter möjliggöra en cirkulär praktik, förebygga risken för “greenwashing” och åstadkomma praktik bortom abstrakta resonemang?

Artikeln ingår i projektet “Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi”.

Till artikeln (PDF)