Succeeding without success. Demonstrating a residential bicycle sharing system in Sweden

Beskrivning:

I denna fallstudie beskrivs ett projekt inom delningsekonomin, med potential att minska transportsektorn miljöbelastning. Projektet lyckades med att skapa ett system som möjliggör för medborgare att vara del i en cykelpool, men misslyckades med att omsätta idén till en kommersiellt gångbar affärsverksamhet. Författarna ser en risk i att försöka stressa fram lösningar som ska drivas och genomföras av entreprenörer. De uppmanar myndigheter att ta en mer aktiv roll i att möjliggöra framtidens hållbara transportsystem.

I sin sammanfattning drar författarna slutsatsen att banbrytande tjänster har svårt att lyckas inom “business as usual”, att press på kommersialisering försämrar utsikterna till framgång och att det behövs nya modeller bortom kapitalism som bland annat uppmuntrar icke-kapitalistiska sociala relationer. 

Artikeln ingår i projektet “Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi”.

Till artikeln (PDF)