Framtidens by: lokala lösningar på globala kriser. Att möjliggöra deltagande nedifrån för cirkulär omställning

Beskrivning:

Författarna återger en berättelse om den ettåriga folkhögskolekursen Framtidens by som ett exempel på lärande för att stärka människor som medskapare av en cirkulär omställning. Artikeln visar hur globala systemfel kan mötas i lokal handling genom att frigöra landsbygdens ledarskap. En sådan rörelse kan komplettera andra stora förändringar som behövs för att uppnå cirkularitet, vad gäller såväl lagar och policies som synsätt och tänkande.

Artikeln ingår i projektet “Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi”.

Omslagsbild: David Furuholm

Till artikeln (PDF)