Presentation: Circular economy as part of societal transition

Beskrivning:

I denna Powerpoint-presentation ställdes frågan om cirkulär ekonomi innebär greenwash eller verklig omställning. En inledande fråga gällde om en cirkulär omställning kan växa fram nedifrån genom att mobilisera ekoprenörer och sociala entreprenörer för en nedväxt.

Presentationen ingår i projektet “Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi”.

Till presentationen (PDF)