Presentation: Glokal regenerativ ekonomi

Beskrivning:

Presentationen utgick från frågan ”Hur ska vi egentligen ta oss ur det här ekologiska nödläget och skapa ett vettigt kretsloppssamhälle”? Den lyfte fram hur en hållbar lokal ekonomi kan utvecklas utifrån analys av globala systemfel – en glokal ekonomi som är småskalig, överblickbar, långsiktig och relationell. I detta ingår bland annat behovet att analysera energianvändning, maktstrukturer, klimatförnekelse och högerextremism. Föreläsningen belyste även några verktyg som kan användas i den cirkulära omställningen: lokalekonomiska analyser, naturens rättigheter samt utvecklingen av nya ekologiska normer och maskuliniteter.

Presentationen ingår i projektet “Framtidens gröna praktiker? Ekoprenörskap och Socialt entreprenörskap i en Cirkulär Ekonomi”.

Till presentationen (PDF)