Cirkulära framtider, kvartal 1 2022

ingrid1
Foto: Ingrid Berg

BAKGRUND: VAD ÄR CIRKULAREKONOMI.SE?

Sidan är till för alla som vill utforska och medskapa en cirkulär omställning som på riktigt förverkligar visionen om kretsloppssamhället. Dagens cirkulära ekonomi har haft alltför stort fokus på svar som inte vänt utvecklingen på 30 år: Marknadslösningar, tekniska innovationer och grön konsumtion – en svag cirkularitet som ofta visat sig förstärka problemen. Återvinning och effektivare materialflöden räcker inte för att möta de utmaningar som behövs idag.

Idag behövs en stark cirkularitet där ekonomisk tillväxt underställs mål om ekologisk hållbarhet och social tillit. Det innebär en cirkulär kultur som kan skifta systemet snarare än bevara det, från ett industrimodernt och människocentrerat tänkande till ett kretsloppsbaserat och jordintegrerat. För att på allvar minska vår konsumtion behövs en förändrad relation till jorden, från dominans och ensidigt utnyttjande till respekt och ömsesidighet. Allas delaktighet behövs i ett sådant cirkulärt skifte.

Sidan är hemvist för Nätverket Cirkulärande som står för en stark cirkularitet i fred med jorden. Där går att läsa om aktörer som i tanke och handling utforskar stark cirkularitet. Delaktighet i nätverket ger möjlighet att ta del av nyhetsbrev och webbinarier, liksom att publicera egna artiklar. Huvudman är Ekopedagogiska föreningen som främjar lärande för en hållbar fredskultur.

På sidan finner du ett rikt smörgåsbord av berättelser, utbildningar och andra möjligheter som speglar olika aspekter av den cirkulära omställningen, med aktörer från alla samhällssektorer. Det blir en manifestation av den mångfaldsrörelse som behövs för att förverkliga ett samhälle inom planetens gränser, med lokala svar på globala kriser. De teman som finns på sidan speglar den cirkulära mångfalden och bredden: Samhälleforskningnäringslivrörelser och medborgare.

Vill du få framtida nyhetsbrev och delta i nätverket? Klicka på denna Länk till anmälan.

FRAMTIDENS GRÖNA PRAKTIKER? EKOPRENÖRSKAP OCH SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP I EN CIRKULÄR EKONOMI
Idén om hemsidan cirkulärekonomi.se och begreppet ’cirkulärande’ växte fram genom ett Formas-finansierat forskningsprojekt som pågick mellan 2017-2021 och som bland annat undersökte hur Cirkulär Ekonomi kan utvecklas. Här kan du läsa mer om vad det projektet handlade om, och klicka dig vidare till artiklar och presentationer från projektet. En av artiklarna, “Circular Economy Running in Circles?”, lyfter fram stark cirkularitet som är ett centralt begrepp som genomsyrar sidan.

VISIONEN OM CIRKULÄRANDE SAMHÄLLEN
Nikolas Berg tar upp de utmaningar vi står inför för att uppnå en samhälls-transformation mot cirkularitet, och de möjligheter vi tillsammans har att uppnå dem. Mellan raderna klarnas bilden upp kring vad svag jämfört med stark cirkularitet är – skillnaden mellan ett fokus på teknologiska lösningar som främjar ’business as usual’, och på långsiktiga, kulturella transformationer som tar hänsyn till verklig hållbarhet. Om hur vi inte sitter på alla svaren, men gemensamt kan lära oss på vägen. Om visionen med hemsidan, och om ett cirkulärande samhälle. Läs inlägget här.

Cirkulärande samhällen

SENASTE BLOGGINLÄGGEN

Följ Therese resa när hennes familj skapar en cirkulär och regenerativ gård byggd på närodlad mat och lokala kretslopp. Therese kommer att blogga regelbundet på hemsidan om permakultur och sitt arbete på gården. Här finns hennes första inlägg: Från konsument till bonde – ekonomen som blev hönsuppfödare.

David jobbar med hållbara byggen och intresserar sig för organiska byggmaterial, närproduktion och innovativa sätt att bruka traditionella material. Läs Davids inlägg Från stock till stuga – till skog igen om byggnaders roll i en cirkulär ekonomi.


ÄNNU MER FORSKNING!

På hemsidan återges flera artiklar om cirkularitet från forskare som bidrar med kritiska och konstruktiva perspektiv. Nedan är två av de senast upplagda artiklarna på hemsidan:

EN ÖVERSIKT ÖVER CIRKULÄRA IDÉER – ATT NAVIGERA GENOM DE OLIKA VISIONERNA AV ETT OMTVISTAT PARADIGM

Ekonomerna Calisto Friant, Vermeulen och Salomone beskriver hur formerna för att genomföra en cirkulär ekonomi fortfarande är oklara, inkonsekventa och omtvistade. Olika sektorer uttrycker cirkulära visioner som överensstämmer med deras egenintressen och som ofta inte går djupt nog i frågan. Forskningsartikeln syftar till att ge underlag för en mer inkluderande och omfattande diskussion om ämnet. Här kan du läsa en översatt sammanfattning, samt klicka dig vidare till den fullständiga artikeln.

ATT VARA CIRKULÄR I ETT LINJÄRT SYSTEM: EN SOCIOLOGISK STUDIE OM KONSUMISM OCH ANDRAHANDSFÖRETAG

Denna artikel är ett utdrag av vår praktikant Elins kandidatuppsats i Sociologi med samma titel; en studie om konsumism, etisk konsumtion och diskrepansen i andrahandsföretags cirkulära retorik. Hur fungerar det att eftersträva cirkularitet och samtidigt passa in i ett linjärt, kapitalistiskt system? Klicka här för en sammanfattning och möjligheten att läsa hela artikeln.

Här kan du läsa all forskning som har lagts upp hittills.


Foto: Ingrid Berg

VAR MED I CIRKULÄRANDET

Hör av dig om du vill att din organisation ska synas på sidan med sin verksamhet, utbildningar och liknande, eller om du vill bidra med texter och andra insatser! Skicka gärna vidare till personer i ditt nätverk som du tror kan inspireras av brevet.

Ett viktigt steg i att öka kunskap och delaktighet mot en stark cirkularitet är redan taget genom att du engagerat dig för visionen, kanske genom webbinariet Cirkulära framtider eller kursen Framtidens bank. På hemsidan hittar du utbildningar som ger dig eller din organisation/företag möjlighet att lära mer om att exempelvis påverka som “cirkulent” (snarare än konsument) genom medveten konsumtion, utforska hållbara lokalsamhällen genom folkhögskolekursen Framtidens by eller bygga en cirkulärande organisation.

Vill du få framtida nyhetsbrev och delta i nätverket? Klicka på denna Länk till anmälan.


Copyright © 2022 | NÄTVERKET FÖR CIRKULÄRANDE
Ekopedagogiska Föreningen

Redaktion:

Nikolas Berg, Ingrid Berg, Elin Hallman, David Furuholm

Rand Nezamaldin, Therese Palm Amiri, Carl Landberg